Badania i zabiegi

Twoja Przychodnia Opolskie Centrum Medyczne świadczy usługi diagnostyczne, dzięki którym możemy ocenić stan zdrowia pacjenta oraz podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania. Posiadamy najnowszej generacji sprzęt i oferujemy badania specjalistyczne. Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalizuje się w przeprowadzaniu badań oraz ich interpretacji i diagnozie, dzięki czemu pacjent ma zapewnioną profesjonalną obsługę.

Densytometria

Densytometria jest to badanie rentgenowskie, które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Najczęściej wykonuje się densytometrię bliższego końca kości udowej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa, rzadziej w innych lokalizacjach. Densytometrię wykonuje się o osób, u których obecne są czynniki ryzyka występowania złamań niskoenergetycznych (osteoporotycznych). Zlecane jest więc kobietom po 65 roku życia, kobietom po menopauzie przed 65 rokiem życia, jak również mężczyznom po 70 roku życia. Wykonywanie tego badania konieczne jest również u osób, u których w przeszłości wystąpiły złamania osteoporotyczne.

Spirometria

Spirometria (badanie spirometryczne) to procedura pomiarowa prowadzona na urządzeniu nazywanym spirometrem, która wykrywa i pozwala ocenić stopień zaburzeń wentylacji. Spirometria jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Wykonanie badania spirometrycznego jest nieodłącznym elementem diagnostyki i oceny przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP.