Badania kliniczne – Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego to przewlekłe, nieswoiste zapalenie jelita (IBD) wykazujące skłonność do ziarninowania. Cechą charakterystyczną zmian zapalnych jest ich ogniskowy lub odcinkowy charakter (odcinki zmienione chorobowo zwykle są oddzielone odcinkami zupełnie zdrowymi). Może dotyczyć każdego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego (z tego względu dawniejsza nazwa to ileitis terminalis).

Jakie są objawy choroby Leśniowskiego-Crohna?

Objawy jelitowe:

 • przewlekła biegunka (zwykle bez krwi), czasem nocna
 • bóle brzucha (często prawe podbrzusze)
 • niedrożność jelit
 • guzowaty opór w jamie brzusznej
 • zmiany okołoodbytniczne (szczelina, przetoka, ropień).

Objawy pozajelitowe:

Jak diagnozujemy chorobę Leśniowskiego-Crohna?

W diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna znaczenie mają:

 • badania krwi – spadek wartości HGB, poziomu żelaza i białka, podwyższony wskaźnik OB;
 • badanie kału – umożliwia wykrycie drobnych krwawień z przewodu pokarmowego (krew utajona), wykluczenie biegunki bakteryjnej, badanie na zawartość kalprotektyny i i laktoferyny (pozwala na odróżnienie zapalenia jelita od np. jelita drażliwego);
 • badania endoskopowe jelita grubego – rektoskopiakolonoskopia, z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych;
 • inne badania – wlew kontrastowy jelita grubegoUSGRTG jamy brzusznej.

Z czym można pomylić chorobę Leśniowskiego-Crohna?

W diagnostyce różnicowej choroby Crohna należy uwzględnić:

 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa), szczególnie gdy zmiany są obecne jedynie w jelicie grubym;
 • gruźlicę jelit.

Chorobą, która najczęściej naśladuje objawy choroby Crohna jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jako że obie są chorobami zapalnymi jelit, które mogą zająć okrężnicę, dając podobne objawy. 

Cechy charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego-Crohna:

 • Ogniskowy lub odcinkowy charakter zmian zapalnych (odcinki zmienione chorobowo zwykle są oddzielone odcinkami zupełnie 
 • Objęcie przez proces zapalny nie tylko błony śluzowej, ale całej grubości jego ściany jelita (od błony śluzowej do błony surowiczej)

Jak leczymy chorobę Leśniowskiego Crohna?

Leczenie farmakologiczne:

 • kwas 5-aminosalicylowy i jego pochodne ( sulfasalazyna i mesalazyna)
 • glikokortykosteroidy (stosowane w fazie aktywnej, niezalecane w terapii podtrzymującej remisję)
 • antybiotyki (metronidazol i ciprofloksacyna)
 • leki immunosupresyjne (zalecane przede wszystkim u chorych ze steroidoopornością np. azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat)
 • leki biologiczne (przeciwciała monoklonalne pochodzące z żywych organizmów lub rekombinowane, które mają za zadanie zneutralizować działanie prozapalnych cytokin, zahamować funkcję białek adhezyjnych, limfocytów oraz pewnych czynników transkrypcyjnych)
  • infliksimab i adalimumab (przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw TNF-α)
  • certolizumabu pegol (inhibitora TNF-α)
  • natalizumab (przeciwciało klasy IgG4 przeciw integrynie α4)

Leczenie chirurgiczne:

 • hemikolektomia prawostronna z zespoleniem jelita cienkiego z okrężnicą
 • resekcje odcinkowe
 • strikturoplastyka (plastyka zwężeń jelit)
 • poszerzanie zwężeń za pomocą specjalnych balonów
 • wytworzenie zespoleń omijających
 • wyłonienie stomii
 • kolektomia
 • proktokolektomia z wytworzeniem zbiornika jelitowego lub bez
 • zabiegi operacyjne mające na celu likwidację przetok okołoodbytniczych i drenaż ropni

Inne aktualnie prowadzone badania kliniczne:

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa, CU), zaliczane do grupy nieswoistych zapaleń jelit, jest przewlekłym procesem zapalnym błony śluzowej odbytu lub jelita grubego o nieustalonej dotychczas etiologii.

WIĘCEJ

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest to przewlekła układowa choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym, która postępując powoduje zniszczenia w obrębie tkanek stawów wraz z upośledzeniem ich funkcji, czemu towarzyszą bóle, obrzęki i sztywność poranna. Z biegiem czasu choroba może doprowadzać do powikłań stawowych i układowych, których konsekwencją jest niesprawność, a nawet przedwczesna śmierć.

WIĘCEJ

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) – znany również po prostu jako toczeń, to choroba autoimmunologiczna, w której ciało chorego jest omyłkowo atakowane przez własny system immunologiczny. Objawy różnią się między chorymi i mogą wahać się od łagodnych do poważnych. Często występują okresy zaostrzenia choroby oraz okresy remisji , kiedy zanika kilka objawów lub wszystkie.

WIĘCEJ

Toczeń skórny (CLE)

Toczeń skórny, znany również jako tocznia rumieniowatego, jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która powoduje stan zapalny skóry i innych organów wewnętrznych. W toczniu skórnym, układ odpornościowy, który zazwyczaj chroni organizm przed infekcjami, niewłaściwie atakuje własne komórki i tkanki, prowadząc do stanów zapalnych.

WIĘCEJ

Najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj o co najczęściej pytają się nasi pacjęci.

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i jaka jest jej skuteczność. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób.

Kryteria włączenia do badania klinicznego

Należy pamiętać, że nie każda chętna osoba może zostać włączona do badania klinicznego. Każde badanie ma precyzyjnie określone tzw. kryteria włączenia oraz kryteria wykluczenia. Mówią one, jakie warunki należy spełniać, aby móc być włączonym do badania a jakie czynniki powodują, że w badaniu nie można wziąć udziału. Należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) wyłącznie lekarz prowadzący badanie (badacz) jest uprawniony do włączenia uczestnika do badania klinicznego, a więc to on podejmie ostateczną decyzję.

Innowacyjne leczenie chorych

Twoja Przychodnia aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania z jednej strony przyczyniają się do rozwoju wiedzy i poszerzenia puli dostępnych w danej chorobie leków, z drugiej pozwalają na innowacyjne leczenie chorych, którzy nie odpowiedzieli na leczenie standardowe, czy dostępne w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej.