Badania kliniczne – Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest to przewlekła układowa choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym, która postępując powoduje zniszczenia w obrębie tkanek stawów wraz z upośledzeniem ich funkcji, czemu towarzyszą bóle, obrzęki i sztywność poranna. Z biegiem czasu choroba może doprowadzać do powikłań stawowych i układowych, których konsekwencją jest niesprawność, a nawet przedwczesna śmierć.

Przebieg choroby RZS

Zmiany obserwowane w stawach początkowo polegają na przeroście błony maziowej (która wyściela stawy i produkuje płyn stawowy), co jest spowodowane zwiększonym występowaniem tzw. ziarniny zapalnej, składającej się z naczyń i naciekających komórek. Pogrubiała ziarnina, zwana łuszczką, wyścieła chrząstkę, sprzyjając jej niedokrwieniu i zniszczeniu, następnie niszcząc powierzchnie stawowe kości i dalsze elementy stawu oraz struktury okołostawowe. Po ustąpieniu procesu zapalnego, na skutek procesów regeneracyjnych, dalsze ograniczenie ruchomości może być powodowane przykurczami z tkanki włóknistej.

Przyczyny RZS

Przyczyna choroby, mimo intensywnych badań, pozostaje nieznana. Uważa się, że w jej rozwoju bierze udział szereg czynników pochodzenia genetycznego i środowiskowego. Na reumatoidalne zapalenie stawów choruje ok. 1% populacji, w przypadku krewnych I stopnia chorych na RZS ryzyko zachorowania jest dwu- trzykrotnie wyższe.

Jakie są objawy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

 • ból i obrzęk stawów drobnych: nadgarstkowych, śródręczno-palcowych, międzypaliczkowych bliższych rąk, a także drobnych stawów stóp
 • uczucie sztywności porannej
 • nasilone uczucie zmęczenia

Jak diagnozujemy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

Diagnoza ustalana jest na podstawie opracowanych w 2010 r. nowych kryteriów zestawionych przez EULAR i ACR, które uwzględniają objawy kliniczne – rodzaj i czas trwania zapalenia stawów, obecność czynnika reumatoidalnego i przeciwciał przeciwciał anty-CCP oraz obecność wskaźników ostrej fazy – przyspieszonego OB i zwiększonego stężenia białka C-reaktywnego. Pomocne w rozpoznawaniu są rentgenogramy zajętych stawów, w których można stwierdzić typowe cechy RZS, jednakże nacisk kładziony na wczesne rozpoznawanie i leczenie choroby sprawił, że typowy obraz zmian w badaniu RTG nie jest już wymagany do rozpoznania.

Reumatoidalne zapalenie stawów wymaga różnicowania z innymi chorobami zapalnymi i chorobami stawów: Łuszczycowym Zapaleniem Stawów (ŁZS), toczniem układowym (TRU, SLE), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), chorobą zwyrodnieniową, mieszaną chorobą tkanki łącznej, zespołem Sjögrena, zapaleniem stawów w przebiegu chorób wirusowych, zapaleń wirusowych i bakteryjnych czy objawami stawowymi chorób nowotoworowych.

Jak leczymy Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)?

Farmakoterapia:

 • metotreksat (MTX) będący lekiem pierwszego rzutu
 • sulfasalazyna (SSZ)
 • leflunomid (LEF)
 • sole złota
 • cyklosporyna A
 • chlorochina lub hydroksychlorochina
 • glikokortykosterydy (możliwie krótkotrwale)
 • niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ, NSAID)
 • leki biologiczne (przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko wybranemu czynnikowi biorącemu udział w podtrzymywaniu stanu zapalnego, np. TNF-α, czy IL-6)
 • tofacytynib (niebiologiczny lek celowany)

Metody niefarmakologiczne:

 • ćwiczenia mające poprawić ogólną sprawność i siłę mięśni
 • konsultacje psychologiczne
 • leczenia ortopedyczne polegające m.in. na korekcji przykurczy czy endoprotezoplastyce

Celem leczenia RZS jest wprowadzenie chorego w remisję kliniczną, czyli okres, w którym nie stwierdza się w badaniu podmiotowym ani przedmiotowym, i w badaniach dodatkowych cech aktywności choroby.

Inne aktualnie prowadzone badania kliniczne:

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego to przewlekłe, nieswoiste zapalenie jelita (IBD) wykazujące skłonność do ziarninowania. Cechą charakterystyczną zmian zapalnych jest ich ogniskowy lub odcinkowy charakter (odcinki zmienione chorobowo zwykle są oddzielone odcinkami zupełnie zdrowymi). Może dotyczyć każdego odcinka, lecz najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego oraz początkowej jelita grubego (z tego względu dawniejsza nazwa to ileitis terminalis).

WIĘCEJ

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa, CU), zaliczane do grupy nieswoistych zapaleń jelit, jest przewlekłym procesem zapalnym błony śluzowej odbytu lub jelita grubego o nieustalonej dotychczas etiologii.

WIĘCEJ

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) – znany również po prostu jako toczeń, to choroba autoimmunologiczna, w której ciało chorego jest omyłkowo atakowane przez własny system immunologiczny. Objawy różnią się między chorymi i mogą wahać się od łagodnych do poważnych. Często występują okresy zaostrzenia choroby oraz okresy remisji, kiedy zanika kilka objawów lub wszystkie.

WIĘCEJ

Toczeń skórny (CLE)

Toczeń skórny, znany również jako tocznia rumieniowatego, jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która powoduje stan zapalny skóry i innych organów wewnętrznych. W toczniu skórnym, układ odpornościowy, który zazwyczaj chroni organizm przed infekcjami, niewłaściwie atakuje własne komórki i tkanki, prowadząc do stanów zapalnych.

WIĘCEJ

Najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj o co najczęściej pytają się nasi pacjęci.

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy nowa forma terapii jest bezpieczna i jaka jest jej skuteczność. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób.

Kryteria włączenia do badania klinicznego

Należy pamiętać, że nie każda chętna osoba może zostać włączona do badania klinicznego. Każde badanie ma precyzyjnie określone tzw. kryteria włączenia oraz kryteria wykluczenia. Mówią one, jakie warunki należy spełniać, aby móc być włączonym do badania a jakie czynniki powodują, że w badaniu nie można wziąć udziału. Należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) wyłącznie lekarz prowadzący badanie (badacz) jest uprawniony do włączenia uczestnika do badania klinicznego, a więc to on podejmie ostateczną decyzję.

Innowacyjne leczenie chorych

Twoja Przychodnia aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków, jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania z jednej strony przyczyniają się do rozwoju wiedzy i poszerzenia puli dostępnych w danej chorobie leków, z drugiej pozwalają na innowacyjne leczenie chorych, którzy nie odpowiedzieli na leczenie standardowe, czy dostępne w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej.